Zahrady Suchomel

zahrada
zahrada
zahrada
- - -

Zahradnictví a úpravy zeleně

obrázek

Zahradnickou činností, navrhováním a realizací zahrad či parků se zabývám dlouhodobě.

Začínal jsem ve státním podniku Sady, lesy, zahradnictví, kde jsem pracoval ve středisku realizace zahradnických úprav. Tam jsem se mnoho let věnoval oboru realizace zahradnických úprav a tvorbou zahrad.

Od roku 1992 podnikám samostatně. Původně jsme byli velkou firmou, ale s úbytkem rozsáhlých zakázek jsem se přeorientoval na samostatnou činnost, ve stejném oboru. Věnuji se poměrně širokému záběru zahradnických činností.

Nabízím realizaci zahrad od projektu až po předání hotového díla a pokud klient souhlasí, tak i následnou údržbu.

Nedílnou součástí mnou nabízených služeb je také pokládka nebo výsev trávníků všech typů.

Mimo to se zabývám jak běžným kácením stromů, tak i rizikovým kácením, podle potřeb objednatele. Tyto práce provádím vždy s největší možnou bezpečností.

Věnuji se i poradenství v oblasti tvorby, realizace a údržby zahrad, parků a podobných prostor.

Mohu k konstatovat, že mým celoživotním krédem, je poctivá práce a solidnost na takové úrovni, aby se klienti ke mě neustále vraceli a eventuelně doporučili mou práci ve svém okolí.

Copyright 2012 © Altercom s.r.o.